Shop

Showing 1–12 of 201 results

[vc_row][vc_column]

Thiết bị đo độ trầy xước, mài mòn, độ cứng

Đồng hồ Type 000 đo độ cứng cao su mềm

Quick View

Thiết bị đo độ trầy xước, mài mòn, độ cứng

Đồng hồ hãng Chuan Luu Type A đo độ cứng cao su

Quick View

Thiết bị đo độ trầy xước, mài mòn, độ cứng

Thiết bị đo độ cứng cao su GS-709N

Quick View

Thiết bị đo độ trầy xước, mài mòn, độ cứng

Đồng hồ đo độ cứng cao su GS-719N

Quick View

Thiết bị đo độ trầy xước, mài mòn, độ cứng

Đồng hồ đo độ cứng Type D

Quick View

Thiết bị đo độ trầy xước, mài mòn, độ cứng

Đồng hồ test độ cứng cao su Type 00

Quick View

Thiết bị đo độ trầy xước, mài mòn, độ cứng

Đồng hồ đo độ cứng Shore

Quick View

Thiết bị đo độ trầy xước, mài mòn, độ cứng

Đồng hồ đo độ cứng cao su Type O

Quick View