Vải kiểm tra độ ma sát AATCC được dùng để kiểm tra độ bền màu ma sát của vải khi tiếp xúc với các chất khác trong điều kiện khô hoặc ướt.

Compare
X