Thước xám được sử dụng chủ yếu trong các ngành may mặc, dệt nhuộm. Được dùng để đo độ bền màu của vải sau khi sử dụng trên máy kiểm tra độ bền màu.

Compare
X