Thước xám AATCC được dùng để đánh giá sự thay đổi màu sắc của vải khi nhuộm, nên thước xám được sử dụng chủ yếu trong ngành may mặc và dệt nhuộm.

Compare
X