Thước kéo màng sơn 1 mặt hãng BEVS sản xuất là một dụng cụ để tạo màng sơn thử nghiệm có độ chính xác cao, kiểm soát độ dày thực tế của màng sơn khô hoặc màng sơn ướt, xác định các điểm khuyết tật của lớp phủ như độ không đồng đều, tính nhất quán, độ mờ, độ chảy xệ do mài mòn và các thử nghiệm chất lượng khác.

Compare
X