Máy so màu cầm tay hãng Linshang được sử dụng để đo màu sắc và so sánh màu sắc của vật liệu, qua đó có thể đo lường, quản lý màu sắc cùa sản phẩm, kiểm soát chất lượng màu sắc trong sản phẩm ngành in ấn giấy.

Compare
X