Sản phẩm máy so màu Color Muse 2 được dùng để quét màu, kiểm tra, so sánh màu và tạo bảng màu mong muốn. Máy có thể quét màu để tìm màu sơn, độ bóng với kết quả có độ chính xác cao, sử dụng dễ dàng khi kết nối với ứng dụng Color Muse.

Compare
X