• Tiêu chuẩn sử dụng: ISO 2178, ISO 2360, DIN/EN/ISO 2808, ASTM D1186, ASTM D1400, ASTM D7091, DIN 50981, DIN 50984…
 • Thang đo độ dày: 0.0-2000um
 • Độ phân giải:
 • 1um (<100um); 1um (100-999um); 10um (>1000um)
 • Độ chính xác: ≤±3% độ đọc
 • Độ cong tối thiểu: Lồi 5mm, Lõm 25mm
 • Kích thước đo mẫu tối thiểu: 6mm2
 • Độ dày nền tối thiểu: Fe 0.2mm/ Nfe 0.05mm
 • Sử dụng pin AAA
 • Kích thước máy: 101mm x 62mm x 28mm
 • Trọng lượng: 79g
 • Cung cấp: máy, cáp USB
Compare
X