DT-129 là thiết bị đo độ ẩm dẫn điện được thiết kế để sử dụng trong gỗ, được sử dụng để đo độ ẩm trong gỗ xẻ (cũng như bìa cứng, giấy) và các vật liệu cứng (thạch cao, bê tông và vữa). Chúng hiển thị mức độ ẩm của mẫu thử.

Compare
X