Giấy nhám mài mòn S-11 hãng Taber được dùng để mài mòn cho các bánh xe mài mòn (Đá mài mòn dạng tròn), rất thuận tiện sử dụng.

Compare
X