Dụng cụ kiểm tra độ bám dính BYK sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D3359 D3002 được sừ dụng để kiểm tra đánh giá khả năng  bám dính của lớp phủ trên bề mặt vật liệu

Compare
X