Giá trị 16.41 kg/cm2

Hiển thị kết quả duy nhất

X