Giá trị 14.61 kg/cm2

Hiển thị kết quả duy nhất

X